Lermax 2021

/

Det er lite oppdateringer her for tiden. Det skyldes enkelt og greit, at tiden går med til å bygge opp YouTube kanalen til Bildilla Magasin. Der er det der i mot bra med aktivitet!

https://www.youtube.com/c/bildillamagasin

Kanalen har nå over 400 videoer, og planen er ca 2 nye videoer pr. uke!

Det og også over 900 følgere / abonnenter på kanalen, og det har vkst med 1 – 2 pr. dag de siste mnd.

Snart passerer kanalen 1000 følgere, noe som igjen utløser muligheten for å ha annonser på videoene. Som igjen kan om mulig gi noen få kroner tilbake for innsatsen i starten. Så får man bare håpe å kunne utvide dette til å gi nok penger tilbake, til å betale kostnadene med å lage videoene i første omgang 🙂

Med over 60 videoer bare om jobber på Land Cruiser 120 serien, så begynner kanalen å bli meget infomativ rundt disse bilene… Og muligheten for å bygge ut med mye mer, er tilstede! Nå er planen å finne mekkeplass, så man kan ha bedre plass og muligheter til å prødusere flere og bedre videoer!

Men igjen.. alt avhenger av at det kommer folk å følger kanalen, og ser på videoene!


Hi, I’m Pål (Paul )

Yesterday is History, tomorrow a Mystery, but today is a gift.

That is why it is called «The present»