Drone bilder av Melhus sentrum

I forbindelse med utarbeidelse av nye reguleringsplan for Melhus sentrum, så er det mange som ønsker å vise sine ideer for fremtiden for «Saga Bygda» Melhus.

Jeg fikk i oppdrag å ta drone bilder av sentrum, for pka ARKITEKTER. www.pka.no

Her er bare noen eks. på bilder. De er komprimert ned, og gir ikke full oppløsning!!!