Drone til dokumentasjon i landbruket

/

Drone til dokumentasjon i landbruket

Da har jeg vært ute å hjulpet til med å få en brukbar oversikt over nye dreneringsgrøfter på en gård her på Melhus.

Planen var å få grøftene kartlagt med GPS utstyr. Men siden de som skulle gjøre jobben ikke kom, så ble det litt hast med å få dokumentert dette.

Da var det en enkel jobb å bare sende opp en drone, og ta bilder, for senere å bearbeide bildene.

Vi kunne samtidlig innspisere taket på en låve. Alt blir enkelt når man får vinger  😉

Her er et bilde eksempel + video…

 

 

 


Hi, I’m Pål (Paul )

Yesterday is History, tomorrow a Mystery, but today is a gift.

That is why it is called «The present»